KARADAĞ MONTENEGRO

Turizm'de büyüyen ülke Montenegro

Karadağ’a hergün İstanbul’dan Türk Hava Yolları'nın uçuşları bulunmaktadır. Bir buçuk saatlik yolculuk sonrası başkent Podgorica’ya ulaşabiliyorsunuz.

Avrupa’nın en genç ülkesi, Adriyatik’in incise Karadağ’ın yatırım fırsatları birçok yatırımcının ilgisini çekmekte. Türkiye ile ortak bir tarihi geçmişe sahip olan, kültürel yakınlıkları bulunan Karadağ halkı gelen Türk yatırımcılarına sıcak kanlılıkla bakmaktadır. Karadağ istikrarlı bir ekonomik yapıya ve para politikasına sahiptir. Avrupa Birliğine grime sürecinde sağlam ve hızlı adımlar atan Karadağ’da yabancı yatırımcılar, yerli yatırımcılarla aynı haklara ve yükümlülüklere, hatta ayrıcalıkları itibarı ile yerli yatırımcılardan daha da avantajlı imkanlara sahip bulunmaktadırlar. Şu anda Türkiye ile ticaretinin yüzde 70’ini ithalat, yüzde 30’unu ise ihracat oluşturmaktadır. Türkiye’den gelecek yatırımcılar için Karadağ’da hemen her sektörde fırsatlar bulunmaktadır. Karadağ’da faaliyet gösteren yabancı yatırımcılar içerisinde Türk iş insanlarının sayısı günden güne artış göstermektedir. Kurumlar vergisi %9 olan Karadağ hukuk sistemi olarak tüm Kopenhag kriterlerini yerine getirmektedir. Böylece yatırımcılar, haklarının sağlam bir hukuk sistemi ile korunduğunun bilincinde olabilirler.

IMF, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası üyesi olan ülke son olarak NATO üyesi de olmuştur. Dünya Ticaret Örgütü ve aday ülke olarak Avrupa Birliği ile görüşmelerini sürdüren Karadağ, henüz AB üyesi olmamasına rağmen para birimi olarak Euro kullanmaktadır.AB Komisyonu tarafından yayımlanan ilerleme raporunda, Karadağ hükümetinin serbest piyasa ekonomisi yaratma çabasının sürdüğü ve birtakım yapısal reformları gerçekleştirdiği vurgulanıyor. Raporda, iş yapmanın önündeki engellerin kaldırılması amacıyla mevzuatların basitleştirildiği, mülkiyet hakları konusundaki bir yasanın da parlamentoda Kabul edildiği belirtiliyor. Karadağ ile Türkiye arasında ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin yasal çerçevesi de tamamlanmış durumdadır. İki ülke arasında serbest ticaret anlaşması vardır. Ayrıca yolcu ve eşyanın kara yoluyla uluslararası taşınmasına ilişkin anlaşma ve ekonomik işbirliği anlaşması da imzalanmış durumdadır. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu bünyesinde, Türkiye ile Karadağ arasında da bir iş konseyi oluşturuldu.

Ayrıca iki ülke arasında vize muafiyeti anlaşması vardır. Türk vatandaşları, 6 ay içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla Karadağ’a yapacakları seyahatler de vizeden muaf tutuluyorlar.
Akdeniz'de ki kalabalık destinasyonların aksine ziyaretçilerine sunduğu sakin yaşam imkânıile Karadağ hem yatırımcılara hem de yeni bir yaşam kurmak isteyenlere kapılarını açıyor.

Sizleri bu fırsatlardan yararlanmak üzere Karadağ’daki yatırım imkanlarını görmeye davet ediyoruz.